Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

U vraagt kwijtschelding eenvoudig digitaal aan. Gebruik deze vragenlijst om te controleren of het voor u zinvol is om kwijtschelding aan te vragen. 

U vraagt kwijtschelding aan via Mijn BsGW. U logt veilig in met Digid of eHerkenning.  

add-user.svgInloggen op Mijn BsGW
 

Lukt  het niet om de aanvraag digitaal te doen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088-8420420.Bent u tevreden met dit antwoord?

Naar bovenliggende pagina