Logo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenLogo BsGW. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Wat doet de gemeente en het waterschap met uw belastinggeld?

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. BsGW heft en int deze belastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in deze gemeenten.

BsGW voegt de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen zoveel mogelijk samen op één aanslagbiljet. Het totaal bedrag op het aanslagbiljet is dus de optelsom van die lokale belastingen. Het filmpje geeft u al snel inzicht hierin. In dit artikel leest u een aantal zaken die de gemeente en het waterschap verzorgen.